vni-lapa

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi»

Valsts akciju sabiedrība «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ) ir stabila un patstāvīgi pelnoša kapitālsabiedrība, kuras svarīgākās funkcijas ir kvalitatīvi un profesionāli apsaimniekot un attīstīt valsts nekustamo īpašumu un nodrošināt ar telpām valsts institūcijas. VNĪ vienīgais akcionārs ir valsts (100% akciju), un valstij piederošo kapitāla daļu turētāja ir Finanšu ministrija.

Skatīt sīkāk: www.vni.lv