KONFERENCES PROGRAMMA

Konferences moderators – Mārtiņš Daugulis

Atklāšanas uzrunas

09:30 – 10:00

Reģistrācija un rīta kafija

10:00 – 10:30

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs  Juris Stinka

Rīgas Tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis
Būvniecības valsts kontroles biroja direktors Pēteris Druķis

Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija prezidents Laurent Peinaud

Latvijas valdības un būvniecības nozares memorands

10:30 – 11:20 Paneļdiskusija “Kāds ir valdības un būvniecības nozares parakstītā memoranda īstenošanas progress?”

Paneļdiskusijas mērķis ir sniegt auditorijai īsu saturisko informāciju, par ko valdība un nozare vienojās 31.maijā parakstītajā memorandā un kāda ir  Latvijas vīzija par nākotnes mērķiem būvniecības nozarē.

Paneļdiskusijā piedalās viedokļu līderi no būvniecības nozares un valsts puses, izklāstot savu redzējumu par memorandā noteikto uzdevumu īstenošanu un kā memorands palīdz pusēm kopā strādāt pie nākotnes politikas mērķiem.

Kafijas pauze 11:20-11:50

Latvijas Baltijas un Eiropas valstu nacionālās politikas būvniecības nozarē

11:50 – 12:10 Nacionālā būvniecības politika (vadlīnijas) Igaunijā – Igaunijas Tehniskās inspekcijas Industriālās drošības nodaļas vadītājs Kaur Kajak
Prezentācija sniedz informāciju par galvenajiem būvniecības nozares mērķiem un uzdevumiem Igaunijā, raksturojot, kādi ir galvenie izaicinājumi un kā līdz šim ir veicies ar šo izaicinājumu sasniegšanu.
12:10 – 12:30 Nacionālā būvniecības politika (vadlīnijas) Lietuvā – Lietuvas Vides ministrijas Teritoriālās plānošanas departamenta un Valsts Būvinspekcijas pārstāve Lina Staškevičienė
Prezentācija sniedz informāciju par galvenajiem būvniecības nozares mērķiem un uzdevumiem Lietuvā, raksturojot, kādi ir galvenie izaicinājumi un kā līdz šim ir veicies ar šo izaicinājumu sasniegšanu.

12:30 – 12:40

Nacionālā būvniecības politika (vadlīnijas) Latvijā – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors Edmunds Valantis
Prezentācija sniedz informāciju par galvenajiem būvniecības nozares mērķiem un uzdevumiem Latvijā, raksturojot, kādi ir galvenie izaicinājumi un kā līdz šim ir veicies ar šo izaicinājumu sasniegšanu.
12:40 – 13:10 Būvniecības politikas tendences citās Eiropas valstīs – Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija ģenerālsekretārs Martin Russell-Croucher un Austrijas Būvkonstrukciju institūta rīkotājdirektors Rainer Mikulits
Prezentācija sniedz ieskatu galvenajās atziņās par būvniecības politiku Eiropā. Kādi ir nozares politikas attīstības tendences un dienaskārtība politikas veidotājiem šodien.
Pusdienas 13:10-14:10
14:10 – 14:30 Ēku renovācijas stratēģija 2020 un tās attīstības perspektīvas – Spānijas Zaļās būvniecības padomes un Pasaules Zaļās būvniecības padomes pārstāvis Emilio Miguel Mitre
Prezentācija par izaicinājumiem ēku renovācijā šodien. Vai valstu noteiktās programmas palīdz sasniegt noteiktos mērķus un kādas pārmaiņas sagaidāmas nozarē nākotnē attiecībā uz ēku renovāciju? Informācija par BuildUpon projektu, progresa ziņojums par perspektīvo nākotni no BuildUpon projekta puses.
14:30 – 14:50 Nacionālo būvnormatīvu un Eiropas standartu (Eirokodu) attīstības perspektīvas – Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija pārstāvis Rainer Mikulits
Prezentācija sniedz ieskatu, kādi izaicinājumi industrijai šodien ir ar Eirokodiem un kurp virzās Eirokodu programma Eiropā un kādas pārmaiņas sagaidāmas nākotnē. BVKB pārstāvis sniedz īsu info par progresu Latvijā  ar Eirokodiem un sagaidāmās izmaiņas nacionālajos būvnormatīvos.
14:50 – 15:10 Pasaules bankas piedāvājums attiecībā uz nacionālo būvnormatīvu uzlabošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs – Pasaules Bankas pārstāvis Thomas Moullier
Pasaules Bankas pārstāvis prezentēs jauno būvniecības regulējumu pielāgošanās programmas iniciatīvai. Prezentācijā tiks izceltas sadarbības iespējas un tas, kā Eiropas regulējuma ekspertīze var tikt piemērota, lai atbalstītu risku mazināšanu zema un vidēja ienākuma valstīs.
15:10 – 15:20 Komunikācijas tehnoloģijas būvniecībā – SIA InfoEra Latvia  izpilddirektors Jānis Prodnieks
Prezentācija par jaunāko uz mākoņskaitļošanu balstīto tehnoloģiju iespējām informācijas apritē būvprojektos
15:20 – 15:30 Būvniecības nozares attīstība digitalizācijas laikmetā  – Trimble Solutions Oy vecākais viceprezidents un BIM vēstnieks Leif Granholm
Prezentācija par digitalizācijas piedāvājumu būvindustrija. Kādas šobrīd ir tehnoloģijas, kas palīdz risināt politikas izvirzītos uzdevumus – kāpināt produktivitāti, mazināt ēnu ekonomiku un uzlabot kvalitāti un konkurētspēju?

Kafijas pauze 15:30-16:00

Nacionālo politiku loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā Eiropā un Latvijā

16:00 – 16:50 Paneļdiskusija “Kāda ir nacionālās politikas loma būvniecības kvalitātes nodrošināšanā?”

Paneļdiskusijas mērķis ir sniegt ieskatu par to, ko politikas veidotāji sagaida no industrijas un ko sagaida industrija no politikas veidotājiem. Ko vajag darīt un ko nevajag darīt, lai kopā sasniegtu noteiktos mērķus?

Paneļdiskusijā piedalās būvindustrijas un valsts puses viedokļu līderi, kā arī Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija vadošās amatpersonas.

16:50 – 17:00 Konferences kopsavilkums – Būvniecības valsts kontroles biroja direktors Pēteris Druķis

Kopsavilkums par konferences un paneļdiskusijas secinājumiem. Turpmākās aktivitātes 2017.gadam – kādi uzdevumi jāveic attiecīgi likumdevējam (Saeimai), noteikumu izstrādātājiem (ministrijām) un standartu izstrādātājiem (ieinteresētajai industrijai) būvniecības nozares attīstībai.

2017.gada konferences tēma un datums.