logo

Palīdzības un Attīstības fonds Latvijai

LRDF tika dibināta 1990. gada decembrī un inkorporēta kā reģistrēta bezpeļņas labdarības organizācija Kanadā.

LRDF un viņas aģenti;
– veic programmas, lai atbalstīt trūkumcietējus Latvijā un sniegt humānitāro palīdzību
– veic programmas veciem ļaudīm un invalīdiem
– veic izglītības programmas, ar uzsvaru uz jaunatni

Kopš 1990. g., LRDF ir palīdzējusi finansēt sešpadsmit atsevišķus projektus Latvijā, tajā skaitā:
“Pasaka” – vasaras nometne bāreņiem, Universitātes stipendijas caur “Vītola Fondu”, atbalsts Okupācijas muzejam, un nesen, ‘’Priecīgas Pēdas”.

Individuālie ziedotāji saņem kvīti Kanādas ienākuma nodokļiem .

Adrese: ” LRDF “, 4 Credit Union Drive, Ontario,
M4A 2N8. Kanada.

Informācija: Roberts Klaiše – LRDF sekretārs:
tel. (514) 422-0562.
e-pasts: rklaise@sympatico.ca