LEKTORI

Mārtiņš Daugulis

Mārtiņš Daugulis ir Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes lektors un programmu “Politika un politiskā komunikācija” un “Politika un valsts pārvaldība” vadītājs, kā arī Latvijas Ārpolitikas institūta asociēts pētnieks. Līdz darbam RSU, M.Daugulis bijis Eiropas Parlamenta deputāta K.Kariņa padomnieks, kā arī strādājis Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības sadarbības koordinācijas nodaļā. Pašlaik, līdztekus akadēmiskajai darbībai, M.Daugulis darbojas arī LNT Ziņu dienestā kā rīta ziņu pārraides 900″ moderators.

Juris Stinka

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Kopš 2016. gada maija Juris Stinka ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Taču darba gaitas viņš sāka 2001.gadā Valsts ieņēmumu dienestā. No 2004. gada J.Stinka trīs gadus pildīja specializētā atašeja muitas jautājumos pienākumus Latvijas Republikas Pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Beļģijā. 2007. gadā J.Stinka sāka strādāt Finanšu ministrijā, sākotnēji pildot Nodokļu politikas departamenta direktora vietnieka un vēlāk jau valsts sekretāra vietnieka nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos pienākumus. No 2012. līdz 2016. gadam viņš bija korporatīvo attiecību vadītājs SIA Philip Morris Latvia. Stinka ir viens no dibinātājiem NVO BASE ((Business Against Shadow Economy), kas veic pētījumus un izstrādā priekšlikumus nodokļu nemaksāšanu un negodīgu konkurences mazināšanai valstī.
J.Stinka kungam ir jurista diploms Latvijas Universitātē un Profesionālās augstākās izglītības diploms Rīgas Ekonomikas Augstskolā (Executive MBA programma). Viņš arī studējis muitas un nodokļu administrēšanas jautājumus Francijas Ecole Nationale des Douanes un Hārvardas Kenedija skolā (ASV).

Profesors, Dr.habil.sc.ing Leonīds Ribickis

12. Rīgas Tehniskās universitātes rektors, izcils zinātnieks un izgudrotājs.

Pirms rektora amata ieņemšanas 2011.gada 2.februārī,  Ribickis 11 gadu garumā ir bijis Zinātņu prorektors Rīgas Tehniskajā universitātē. Šajā laikā viņš ir veicis dažādas inovācijas. Leonīds Ribickis ieviesa nozīmīgus uzlabojumus un inovācijas. Viņš uzsāka tradīciju organizēt ikgadēju zinātnisko konferenci, kur ievērojami vietējie un ārzemju profesori prezentē savus ziņojumus.

L. Ribickis ir izveidojis vairāk kā 320 zinātniskās publikācijas, ieskaitot 15 zinātniskās monogrāfijas un 18 mācību grāmatas. Viņam pieder 64 patenti, ieskaitot 2 ASV patentus. 2006.gada beigās viņš tika apbalvots ar Latvenergo un Latvijas Zinātņu akadēmijas  augstāko balvu enerģētikas inženierijas laukā Latvijā.

Profesors veicis daudzus izgudrojumus un saņemta 41 autorapliecība, 8 Latvijas un 2 ASV patenti. Par plašo izgudrotāja darba spektru var pārliecināties, iepazīstoties tikai ar dažu iegūto patentu nosaukumiem, kuri izstrādāti kopā ar kolēģiem, piemēram: Vientipa polu induktora mašīna (1993), Trīsfāžu asinhronā dzinēja enerģētisko parametru noteikšanas paņēmiens (1996), Artēriju protēze (2000), Divtaktu līdzstrāvas – līdzstrāvas enerģijas pārveidotājs (2005), Vēja elektroiekārta (2007).

Pēteris Druķis

Būvniecības valsts kontroles biroja direktors

P.Druķis ieguvis maģistra grādus kvalitātes nodrošināšanas specialitātē, darba aizsardzības specialitātē, kā arī publiskajā pārvaldē. Diplomēts mašīnbūves inženieris, bakalaura grāds tiesību zinātnē.

Kopš 1994. gada strādā kvalitātes nodrošināšanas sfērā, attīstot tehnisko ekspertu un auditoru pakalpojumus dažādās industrijas sfērās, t.sk. būvniecība, mašīnbūve, enerģētika, naftas un gāzes industrija. Vadījis tādus uzņēmumus kā AS „Izstrādājumu bīstamības novērtēšanas aģentūra” (IBNA), SIA „Inspecta Prevention”, AS „Inspecta Latvia”, kā arī biedrību „Tehnisko ekspertu asociācija”.

No 2014.gadā iesaistās ilgtspējīgas vides attīstībā Latvijā, kļūstot par Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomes asociēto biedru.

Aktīvi darbojas ar standartizācijas un normatīvtehniskajiem jautājumiem darba drošības, vides aizsardzības un tehnogēnās drošības jomās. Kopš 2015.gada sākuma Pēteris Druķis ir Būvniecības valsts kontroles biroja direktors.

Laurent Peinaud

Eiropas būvniecības kontroles konsorcija prezidents

Laurent Peinaud ir bijis iesaistīts būvniecības nozares riska pārvaldībā jau 30 gadus. Viņš sāka karjeru kā būvinženieris SOCOTEC uzņēmumā (pirmā ranga Francijā specializējas riska pārvaldības un būvniecības kontrolē) un ir ieguvis grādu ugundrošībā. Uzņēmumā viņš ir bijis atbildīgs par biznesa nodaļām, tehnisko ekspertu vadītājs, un mācījis “materiālu izturību” un “kā pārvaldīt nenoteiktību” inženierzinātņu skolā. Tagad Laurent Peinaud pārvalda SOCOTEC grupas vadības sistēmu.

2014.gada jūnijā viņš ticis ievēlēts par COPREC Būvniecības prezidentu (Francijas būvniecības kontroles uzņēmumu bezpeļņas organizācija) un tādējādi iesaistīts dažādās komitejās, piemēram, “Būvniecības un energoefektivitātes padomē (2015. gada janvārī)”, “Francijas inženiertehniskās būvniecības kontroles apstiprināšanas komiteja (2011.gada jūnijs)”, Francijas valdības projektu, kas attiecas uz azbesta, BIM un kvalitātes uzlabošanas un vienkāršošanas standartiem, uzraudzības grupa”.

2015. gada oktobrī Laurent Peinaud tika ievēlēts par Eiropas būvniecības kontroles konsorcija prezidentu un nesen par Francijas Būvniecības sektora kvalitātes aģentūras (AQC) prezidentu, kas ir bezpeļņas organizācija, kas uzrauga ēku defektus un veicina uzlabojumus dažādām ieinteresētajām pusēm.

Baiba Fromane

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja

Biedrība apvieno lielākos būvuzņēmējus Latvijā ar mērķi veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozares attīstību, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte un ilgtspēja.
Baiba Fromane ir absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot maģistra grādu tiesību zinātnēs. Iepriekš vadījusi Latvijas Nebanku kredītdevēju asociāciju, kā arī bijusi valdes priekšsēdētāja SIA “Biroju centrs Ezerparks”. Tāpat Baibai Fromanei ir pieredze valsts pārvaldē, strādājot par tieslietu ministra biroja vadītāju, Eiropas Parlamenta deputāta konsultanti, Rīgas domes priekšsēdētāja biroja vadītāju, kā arī par finanšu ministra padomnieci.

Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors

Ekonomists un vadības speciālists, 2002.gadā ar izcilību beidzis Transporta un Jūrlietu vadības institūtu Antverpenē un ieguvis maģistra grādu transporta vadībā, ieguvis pieredzi valsts un pašvaldību darbā. Edmunds Valantis ilgu laiku ir strādājis Ekonomikas ministrijā, no 2007.gada vadījis Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamentu. 2016.gadā iecelts Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora amatā.

Rainer Mikulits

Austrijas Būvkonstrukciju institūta rīkotājdirektors

Rainer Mikulits ieguvis inženierzinātņu doktora grādu un pašlaik ir Austrijas Būvkonstrukciju institūta (OIB) izpilddirektors. Rainer Mikulits ir  neskaitāmu rakstu autors par būvniecības un būvmateriālu regulējumu Eiropas Savienībā, žurnāla “OIB Aktuell” redaktors un Informatīvā biļetena konsultatīvās padomes “Būvniecības normatīvais regulējums” loceklis. Rainer Mikulits ir biedrs šādās starptautiskās būvniecību regulējošās struktūrās kā Eiropas būvniecības kontroles konsorcijs  (CEBC) un  “Starptautiskā jurisdikcijas normatīvā sadarbības komitejas” (IRCC).

Martin Russell-Croucher

Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija (CEBC) ģenerālsekretārs

Martin Russell-Croucher, kurš kvalificējās kā inspektors 1981.gadā un septiņpadsmit gadus strādāja Apvienotās Karalistes valdībai, galvenokārt ar aizsardzības projektiem pirms tam septiņus gadus vadot lekcijas par cilvēka radīto vidi. Viņš pievienojās Karaliskajai diplomēto inspektoru institūcijai 1998.gadā, kur viņš ieņēma dažādus tehniski vadošus amatus. Viņš strādājis arī kā konsultants Eiropas Komisijā par būvniecības industrijas nākotni un bijis Apvienotās Karalistes valdības konsultants projektiem Bangladešā, Kambodžā un Tadžikistānā. 2015. gada septembrī Martin Russell-Croucher kļuva par Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija (CEBC) ģenerālsekretāru.

Paul Everall

Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija viceprezidents

Paul Everall ir bijis LABC izpilddirektors kopš tās izveidošanas 2005.gadā (iestāde, kas pārstāv visas vietējās pašvaldības Anglijā un Velsā, kuras veic būvniecības kontroles pienākumus). Pirms tam viņš 25 gadus bija Apvienotās Karalistes valdības vecākais ierēdnis, lielu daļu šī laika strādājot ar būvniecības jautājumiem kā būvnormatīvu nodaļas vadītājs.
Šobrīd Paul Everall ir Eiropas Būvniecības kontroles konsorcija viceprezidents.

Emilio Miguel Mitre

Spānijas Zaļās būvniecības padomes direktors starptautiskajos jautājumos 

Emilio Miguel Mitre ir arhitekts, kas specializējies ēku būvniecībā (University of Valladolid, 1982), Vides plānošanas maģistrs, kas specializējies bioklimatiskajā arhitektūrā (Arizona State University, 1985).

Kopš 1985. gada viņa profesionālā darbība ir vērsta uz bioklimatisko arhitektūru. Viņš ir bijis DTM (DESARROLLOS TECNICOS de la Madera) tehniskais direktors (uzņēmums, kas specializējas zemas enerģijas patēriņa dizainā un izpildē rūpnieciski ražotām koka konstrukciju ēkām (1986-1989), bijis speciālists valsts demonstrāciju projektā būvniecībā ar dubļiem – Navapalos (Soria), 1990 -1994. Viņš ir viens no ALIA (Arquitectura, Energķa y Medio Ambiente S.L.) dibinātājiem (2001), kas koncentrējas uz enerģijas un vides aspektiem ēku un pilsētu attīstībā, un sniedz konsultācijas citiem arhitektiem un inženieriem, privātiem un valsts uzņēmumiem. Viņš piedalās daudzos Eiropas Savienības ēku energoefektivitātes pētniecības un demonstrējumu projektos kā dizaina līderis un projektu koordinators.

Kopš 2008. gada Emilio Miguel Mitre ir Spānijas Zaļās būvniecības padomes (GBCe) direktors starptautiskajos jautājumos.

Leif Granholm

Trimble Solutions Oy vecākais viceprezidents  un BIM vēstnieks

Viņš ir bijis iesaistīts ar BIM un GeoSpatial saistīto programmatūru attīstību kopš 1979. gada, kad viņš pievienojās Tekla kā programmētājs, tad IT vadītājs, tirdzniecības pārstāvis, vecākais konsultants, tehnoloģiju direktors un direktors gan publiskās infrastruktūras un enerģētikas/komunālo pakalpojumu biznesa jomās. Viņš ir strādājis arī kā izpilddirektors Zviedrijas filiālē un bijis atbildīgs par TEKLA būvniecības sektoru Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

Šobrīd Leif Granholm ir Trimle Best Practice vadītājs sadarbībā ar standartizācijas organizācijām un pārstāv Trimble SMART, OGC, ISO, CEN un citās organizācijās. Viņa uzdevums ir veicināt un atbalstīt atvērto standartu piemērošanu gan Trimble iekšienē, gan tirgū kopumā un piedalīties atvērto standartu izstrādē.

Jānis Prodnieks

SIA “InfoEra Latvia” izpilddirektors

Kopš SIA “InfoEra Latvia” dibināšanas 2010. gadā Jānis Prodnieks ir tās izpilddirektors. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar civilo projektēšanu un CAD/BIM menedžmenta pakalpojumiem. Ieguvis IT administratora izglītību.

Īpaša interešu joma ir projektēšanas procesu optimizēšana. Jānis Prodnieks ir izveidojis AutoCAD sagataves vairākiem projektēšanas uzņēmumiem, pēc Valsts Zemes Dienasta pasūtījuma izstrādājis Augstas Detalizācijas Topogrāfiskās Informācijas (ADTI) AutoCAD resursu datnes, programmējis individuāli veidotus komponentus BIM programmatūrai, kā arī pasniedzis AutoCAD dažāda līmeņa auditorijai – augstskolas RISEBA arhitektūras studentiem, pamatkursu iesācējiem un padziļinātas apmācības pieredzējušiem lietotājiem.

Mārtiņš Tols

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) valdes priekšsēdētājs

VNĪ ir lielākais nekustamo īpašumu portfeļa turētājs Latvijā, kas kvalitatīvi un profesionāli apsaimnieko un attīstīt valsts nekustamo īpašumu.

Profesionālās vadības un uzņēmuma korporatīvās pārvaldības iemaņas M. Tols ir pilnveidojis Valsts ieņēmumu dienestā, kur 10 gadu garumā guva vērtīgu pieredzi galvenajā muitas pārvaldē, pēdējā gadā – pārvaldes direktora amatā.
Strādājot „Deloitte Latvia”, uzkrātās zināšanas muitas, juridiskajos un nodokļu jautājumos ļāvušas sniegt profesionālas konsultācijas Latvijas lielākajiem uzņēmumiem un nodrošināt administratīvo lietu pārstāvību tiesās.

M.Tols ir piedalījies palīdzības misijā Moldovai un Ukrainai muitas un vadības zinību eksperta amatā, sniedzot palīdzību stratēģiskajā, operatīvajā plānošanā un attīstībā ES robežkontroles punktu ierīkošanā.

M.Tols Latvijas Universitātē ir ieguvis jurista kvalifikāciju. Papildus tam viņš turpina pilnveidot savas zināšanas gan kursos Latvijā, gan starptautiska mēroga apmācībās.