10_2011_LIBP_teaser_big_complete

Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības Padome

Ilgtspējīga būvniecība šodien daudzās pasaules valstīs ir kā standarts, bez kura nav iedomājama būve. Tā attiecas uz būvēm jebkurā tās dzīves ciklā, un zināšanām par to ir jābūt visām ar būvniecību saistītajām pusēm.

Kopš 2012. gada Latvijas Ilgtspējīgas Būvniecības Padome (LIBP) ir  Pasaules Zaļās Būvniecības Padomes (World Green Building Council) biedrs. Tajā ir pārstāvētas 100 nacionālās zaļās jeb ilgtspējīgas būvniecības padomes ar vairāk kā 27 000 biedriem visos kontinentos.

Padomei ir arvien lielāka ietekme būvniecības politikas veidošanā visā pasaulē. Ietekme tiek panākta, biedriem izstrādājot kopēju stratēģiju ilgtspējīgas būvniecības veicināšanā savā valstī, daloties pieredzē, kā arī līdzdarbojoties starptautiskās ar būvniecības attīstību saistītās programmās un organizācijās. Pateicoties biedru iniciatīvai, kā arī Pasaules Zaļās Būvniecības Padomes atbalstam LIBP ir nevalstiska organizācija ar mērķi veidot Latvijas sabiedrības izpratni par ilgtspējīgas būvniecības nozīmīgumu.

LIBP aicina pievienoties tā biedru rindām, tādējādi iesaistoties ilgtspējīgas vides nodrošināšanā nākamajām paaudzēm!