logo

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā

LNAK ir Kanadas latviešu centrālā jumtorganizācija. Apvienība pārstāv latviešu kopienas intereses pilsētu, provinču un federālās valsts līmeņos, uztur kontaktus ar citām nevalstiskām organizācijām, tieši un netieši iesaistās abpusējos Kanadas un Latvijas projektos.

LNAK mērķi ir:
a) pārstāvēt, atbalstīt un kalpot latviešu izcelsmes kanādiešiem, viņu pēctečiem un atbalstītājiem;
b) atbalstīt un sekmēt Latvijas Republikas labklājību saskaņā ar vispasaules demokrātiskiem principiem;
c) veicināt precīzu un būtisku informāciju izplatīšanu par Latviju, latviešiem un latviešu kultūru;
d) veicināt aktīvu sadarbību un dialogu starp Latviju un Kanadu;
e) sniegt finansiālu atbalstu, lai stimulētu interesi par Latvijas kultūru tieši vai arī caur ieinteresētām organizācijām.
f) veicināt sociālo, materiālo un garīgo kultūru, pastāvēšanu latviešu kopienā Kanadā;
g) atbalstīt un veicināt sadarbību starp latviešu organizācijām gan mītnes zemē, gan ārpus tās robežām, strādājot kopā arī ar citām daudzkulturālām organizācijām.