hill-logo

Nodarbinot 4600 speciālistu vairāk nekā 100 ofisos visā pasaulē, “Hill International” piedāvā pilnu būvniecības un projektu vadības pakalpojumu klāstu privātā un publiskā sektora pasūtītājiem visā pasaulē. “Hill” pieredze sniedz unikālu izpratni par iespējamajām projekta problēmām. Šīs zināšanas tiek izmantotas, identificējot iespējamos problēmjautājumus vēl pirms to aktualizēšanās, kā arī rekomendējot un īstenojot preventīvas darbības, kas ļauj problēmas novērst, izmantojot stratēģiskās plānošanas un projekta vadības pasākumus.

Būvdarbu programmas, projekta vai būvdarbu vadītāja lomā “Hill” pieredzes bagātie speciālisti ir vadījuši visus būvniecības procesa posmus, sākot no tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes un pirmsprojektēšanas posma līdz projekta noslēgumam. “Hill” nodrošina izmaksu un budžeta kontroles, būvdarbu grafiku izstrādes, tāmēšanas, loģistikas, ekspertīzes, līgumu administrācijas pakalpojumus, kā arī būvuzņēmēju, apakšuzņēmēju un piegādātāju uzraudzību un vadību. Tāpat arī “Hill” nodrošina vispusīgu projekta plānošanu, projekta vadības uzraudzību, problemātisku projektu atveseļošanu, personāla papildināšanu, darba koplīgumu noslēgšanas un citus ar būvprojektiem saistītus konsultāciju pakalpojumus.