EN_large EMLogo mazais

Ekonomikas  ministrija

Ekonomikas ministrija izveidota 1990. gada 1. martā kā vadošā valsts pārvaldes iestāde Latvijā ekonomiskās politikas jomā.

Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, uzņēmējdarbības konkurētspējas un eksporta veicināšanas politiku, tūrisma politiku, iekšējās tirdzniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko attiecību politiku, būvniecības un mājokļu politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās.

Būvniecības un mājokļu politikas jomā Ekonomikas ministrijas galvenais mērķis ir nodrošināt tiesisko vidi būvniecības nozares attīstībai, kuras pamatā ir konkurētspēja un kvalitāte, radot drošas un ilgtspējīgas būves, kā arī veicināt kvalitatīvu dzīves vidi, sekmējot mājokļu pieejamību un energoefektivitāti.