5696-6318-m

Amerikas latviešu apvienība

Amerikas latviešu apvienība (ALA) ir centrālā organizācija, kas pārstāv un vieno ap 100 000 latviešu visā Amerikā. Pie ALAs pieder vairāk nekā 160 dažādas latviešu organizācijas – biedrības, baznīcas un kultūras organizācijas – un gandrīz 6000 biedru no visām pavalstīm. ALA ir bezpeļņas labdarības organizācija, atbrīvota no ienākumu nodokļiem.

ALAs mērķi:

  • Uzturēt un vienot latviešu sabiedrību ASV;
  • Aizstāvēt Latvijas valsts un latviešu tautas intereses ASV;
  • Saglabāt latviešu valodu un veicināt kultūras jaundari;
  • Gādāt par skolu programmām, mācību grāmatām un skolotāju semināriem, lai veicinātu latviešu valodas, vēstures un kultūras apguvi;
  • Palīdzēt jauniebraucējiem no Latvijas izprast ASV likumus un sabiedrības normas;
  • Sniegt humanitāru palīdzību grūtdieņiem Latvijā;
  • Atbalstīt Latvijas Valsts centienus būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.