• 25.11.2016. Kvalitāte būvniecībā

  • Kāda ir nacionālās politikas loma kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā būvindustrijā?

  • Kā nodrošināt būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienu standartu prasībām?

NACIONĀLĀS POLITIKAS LOMA BŪVNIECĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ LATVIJĀ UN EIROPĀ

Ekonomikas ministrija un Būvniecības valsts kontroles birojs sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

Šogad konferences mērķis ir satikties vietējiem un ārvalstu nozares ekspertiem, lai dalītos pieredzē par to, kāda ir nacionālās politikas loma kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā būvindustrijā.

Konference tiks translēta arī interneta vidē divās valodās (latviešu un angļu), tādējādi nodrošinot bezmaksas pieejamību visiem interesentiem.

Vairāk par konferenci lasiet parējās mājas lapas sadaļās!

Uz tikšanos 25.novembrī!