• Kvalitāte būvniecībā

  • Kāda ir nacionālās politikas loma būvkultūras nodrošināšanā un paaugstināšanā būvindustrijā?

  • Kā nodrošināt esošā mantojuma saglabāšanu?

BŪVKULTŪRA. MANTOJUMS. ŠODIEN UN RĪT

Būvkultūras koncepts tika aktualizēts šā gada sākumā, kad Pasaules Ekonomikas foruma priekšvakarā, 22. janvārī, Davosā, piedaloties Eiropas kultūras un par telpisko un reģionālo plānošanu atbildīgajiem ministriem, tika parakstīta Davosas deklarācija par kultūras centrālo lomu būvētajā vidē un būvkultūras koncepta ieviešanu būvniecībā. Tas aptver ikvienu darbību būvētā vidē attiecībā uz esošām ēkām, kultūras mantojuma elementiem, kā arī uz mūsdienu ēku, infrastruktūras, publisko teritoriju un ainavu plānošanu, projektēšanu un izbūvi. Tas ietver būvniecības metodes, prasmes un inovatīvus paņēmienus.

Saskaņā ar Davosas deklarāciju Latvijā nepieciešams ieviest augstas kvalitātes būvkultūru – jaunu, kultūrā balstītu, un ilgtspējīgu pieeju būvētās vides veidošanai. Īpaša loma būvkultūras veidošanā ir kultūras mantojumam – kā kultūras mantojums tiek aizsargāts šodien, tāda būs būvētās vides attīstība nākotnē.

Latvijas būvkultūras koncepta popularizēšanu un nacionālo vadlīniju izstrādi koncepta ieviešanai būvindustrijā ir uzņēmusies virzīt Būvniecības padome.