• 27.11.2015. Kvalitāte būvniecībā

  • Kādi uzlabojumi nepieciešami normatīvos un būvniecības praksē?

  • Kā nodrošināt būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienu standartu prasībām?

BŪVDARBU KVALITĀTES VALSTS KONTROLE UN BŪVNIECĪBAS TIRGUS UZRAUDZĪBA LATVIJĀ UN EIROPĀ

Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Būvniecības valsts kontroles biroju organizē starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

Šogad konferences mērķis ir satikties vietējiem un ārvalstu nozares ekspertiem, lai dalītos savā pieredzē par kvalitātes prasībām būvēm, būvdarbu valsts kontroli un būvniecības tirgus uzraudzību, kā arī normatīvo regulējumu ilgtspējīgai būvniecības nodrošināšanai Latvijā.

Konference tiks translēta arī interneta vidē divās valodās (latviešu un angļu), tādējādi nodrošinot bezmaksas pieejamību visiem interesentiem.

Vairāk par konferenci lasiet parējās mājas lapas sadaļās!

Uz tikšanos 27.novembrī!