• Kvalitāte būvniecībā

  • Kāda ir nacionālās politikas loma kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā būvindustrijā?

  • Kā nodrošināt būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienu standartu prasībām?

NACIONĀLĀS POLITIKAS LOMA BŪVNIECĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANĀ LATVIJĀ UN EIROPĀ

Ekonomikas ministrija un Būvniecības valsts kontroles birojs sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi 2016.gada 25.novembrī organizēja starptautisku bezmaksas konferenci par būvniecības kvalitātes jautājumiem.

Konferences mērķis: satikties vietējiem un ārvalstu nozares ekspertiem, lai dalītos pieredzē par to, kāda ir nacionālās politikas loma kvalitātes nodrošināšanā un paaugstināšanā būvindustrijā.

Ar konferences prezentācijām, foto un video var iepazīties šeit.